İneklerimizle Tanışın

Anasayfa > İneklerimizle Tanışın

Çiftligimizde bulunan simental irki ineklerimiz katmadegerli sütleriyle bilinmektedirler.
Simental hem süt ve hem de etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede yetiştirilmektedir.  Anavatanı İsviçre‘dir. Kombine bir sığır ırkı olması olduğundan bazı ülkelerde eti bazılarında da sütü için yetiştirilmektedir.

Simental Sığır Irkının Özellikleri

Simental sığırlarının kıl renkleri sarı-beyaz veya kırmızı-beyaz alacadır. Simental sığır ırkının genelinde baş, ayaklarının alt kısımları ve karın altlarına beyaz renk hakimdir.

Simental sığır ırkları kombine bir sığır olduğu için vücudu dolgun görünümlüdür. Simental dana ve tosunlar; adeleleri gelişmiş bir sığır ırkıdır.
Simental ineklerinde meme yapısı geniş ve dolgundur. Hollanda inekleri kadar olmasa bile simental inekte süt damarları gelişmiştir.

Simental Sığırlarda Verim

Simental ırkı sığırlarda canlı ağırlık; Ergin dişi Simental inekler 600 – 650 kg. Erkek simental boğalar 700 – 900 kg. civarındadır. Simental boğalarda ekstremde olsa Türkiye ‘ de bazı bölgelerde 1100 kg ma kadar canlı ağırlığa ulaştığı görülmüştür.
Simental dana günlük canlı ağırlık artışı ortalama olarak, 1100 – 1450 gr civarındadır.
Et randımanı % 60 tır.

Simental Hayvanların Diğer Özellikleri

Simental ırkı sığırların döl verimi yüksektir. Simental ırkı uzun ömürlü bir sığır ırkıdır. Sıcak ve soğuğa çabuk adepte olurlar. Simental ırkı hayvanlar hertürlü iklim şartında yetiştirilebilir. Veriminde çok fazla bir değişiklik görülmez. Simental havyarlar, hastalıklara karşı direçli bir sığır ırkı olarak bilinir.

Simental kombine bir sığır ırkı olmasından dolayı pazarda ayrı bir yeri olan sığır ırklarından olup, simental fiyatları, öbür sığır ırklarına göre farklıdır. Simental ırkı hayvanlar birçok ülkede yetiştirilme açısından birinci sıradaki sığır ırkları arasındadır.